top of page

სპა

სრული სამართავი პლათფორმით მარტივად მოახდენთ თქვენი სერვისების როგორც ადგილზე ასევე ონლაინ რეალიზაციას და შემდეგ აღრიცხვას. დამატებით შეძლებთ პაციენტების დანიშნულების რეგისტრაციას სპა და სხვა თერაპიაზე, კლუბის წევრობის და აბონემენტების მენეჯმენტს. 

bottom of page